Juridische voorwaarden

1.- IDENTIFICATIEGEGEVENS


 

Algemene juridische informatie 
 

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen op omvattende wijze alle aankooptransacties en andere diensten die kunnen worden aangeboden, verstrekt of verricht vanuit de online shop op de website. www.candino.com  waarvan zij de houder is  FESTINA LOTUS SA ("hierna FESTINA") met BTW-nummer A08663684, met maatschappelijke zetel te C/ Velazquez nº 150 3º 1ª 28002 MADRID (MADRID) en ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Blz. M-515523 Volume 28627 Folio 51 met intracommunautair BTW-nummer ESA08663684 en contact telefoonnummer: (34) 915401291, fax: (34) 915598116, e-mail: info@festina.com

 


2.- TERRITORIALE WERKINGSSFEER EN PERSONEEL


 

Ongeacht de plaats waar de aankopen worden gedaan, zijn de op deze website aangeboden artikelen alleen beschikbaar voor levering aan: 


 

Bestemming


 

Bestemming


 

Bestemming


 

DUITSLAND: Met uitzondering van het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen

OOSTENRIJK

BENELUX: België, Nederland Luxemburg

SLOWAKIJE

SLOVENIË

SPANJE (Met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla)

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIJK: Behalve overzeese departementen

IERLAND

ITALIË: Behalve Livigno, Campione d'Italia y orilla italiana Lago lugano

LETLAND

LITOUWEN

MALTA

PORTUGAL


 

De webwinkel van CANDINO.COM verricht uitsluitend en alleen detailhandel aan eindverbruikers, met uitsluiting van verkoop aan bedrijven en/of beroepsbeoefenaars.  
 

Elke aankoop voor wederverkoopdoeleinden moet gebeuren via de beheerders van het groothandelskanaal van FESTINA. Aankooporders die op de Website geplaatst worden voor een bedrag hoger dan EEN DUBBEL VIJF HONDERD (1500) EUR kunnen opgeschort worden tot FESTINA van de Klant bijkomende informatie verkrijgt over de aard van de transactie, en kunnen geannuleerd worden indien uiteindelijk wordt vastgesteld dat het gaat om aankopen met het oog op wederverkoop.


 

3.- BESTELLEN 


 

Productaanbod

 

De te koop aangeboden Producten zijn die welke beschikbaar zijn op het moment dat de bestelling door FESTINA wordt bevestigd. 
 

FESTINA behoudt zich het recht voor om haar aanbod op elk moment te wijzigen door nieuwe Producten toe te voegen of andere te verwijderen.  
 

De Producten worden gepresenteerd conform de wettelijke aanbevelingen en zo nauwkeurig mogelijk, en FESTINA behoudt zich het recht voor om de presentatie van de Producten op elk moment te wijzigen. 
 

De foto's van de Producten zijn louter beschrijvend en indicatief en hebben geen enkele contractuele waarde. De specifieke kenmerken van elk product zijn te vinden in de desbetreffende beschrijvingen op de website. 
 

Er kunnen verschillen zijn tussen de geleverde Producten en die welke op de website worden getoond. Een exacte weergave van de Producten op de website kan niet worden gegarandeerd, met name als gevolg van verschillen in kleurafwerkingen in internetbrowsersoftware en/of beeldschermen van apparaten. 


 

Realisatie van orders 
 

Bestellingen kunnen 365 dagen per jaar, op elk moment worden geplaatst, behalve op momenten dat de dienst is opgeschort voor onderhoud of andere commerciële omstandigheden en/of overmacht. 
 

Alle bestellingen worden beschouwd als aanbiedingen tot aankoop onder deze voorwaarden. FESTINA behoudt zich het recht voor deze te weigeren indien niet aan de in deze voorwaarden gestelde eisen is voldaan. 
 

Zodra een bestelling is geplaatst, genereert het systeem automatisch een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze bevestiging betekent echter niet dat de bestelling automatisch wordt geaccepteerd, aangezien FESTINA zich het recht voorbehoudt om aanvullende informatie te vragen, met inbegrip van informatie met betrekking tot identiteit en adres, teneinde zowel de correcte verzending van de bestelling als de afwezigheid van fraude met betrekking tot de transacties te garanderen. 
 

Voor elke bestelling die via de website wordt geplaatst, moet een account worden aangemaakt. Tijdens het aankoopproces worden de geselecteerde Producten aan een winkelmandje toegevoegd, zodat de Klant de mogelijkheid heeft om de details van zijn bestelling en de definitieve prijs te controleren, en wijzigingen kan aanbrengen voordat de bestelling definitief wordt aanvaard. 
 

Bestellingen die per post, fax of op een andere dan de aangegeven wijze aan FESTINA worden toegezonden, zullen niet in aanmerking worden genomen.

Validatie van bestellingen 
 

De bestelling is voor de Klant bindend en geldig vanaf het moment dat deze door FESTINA is bevestigd, na validatie van de betaling en kennisgeving aan de Klant van de verwerking van de bestelling.

FESTINA stuurt zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling met de belangrijkste gegevens (bestelnummer, bestelde producten, plaats van levering, enz.) 
 

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer bestelde Producten, leveringsmoeilijkheden of gebrek aan voorraad, verbindt FESTINA zich ertoe de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail te informeren over het bestaan van een ander vervangend Product van dezelfde kwaliteit en waarde.  
 

In het geval dat het aanbod om het Product te vervangen wordt afgewezen of niet mogelijk is, heeft de Gebruiker de keuze om te wachten tot het Product beschikbaar is of om de bestelling te annuleren. FESTINA zal de bedragen terugbetalen die, in voorkomend geval, ten onrechte zijn betaald.

 

 


 

4.- VERZENDING

 

De webwinkel CANDINO.COM levert alleen binnen het territoriale bereik dat in deze voorwaarden is gedefinieerd, zonder afbreuk te doen aan het recht om dit op elk moment te verkleinen of uit te breiden. 
 

Wanneer de Klant de bestelling plaatst, worden de wijze en de kosten van levering aangegeven. De leveringskosten worden gespecificeerd vóór de bevestiging van de aankoop, met vermelding van de plaats van levering en de dienst die de Klant kan kiezen. 
 

De volgende leveringsmethoden zijn beschikbaar: 
 

Levering aan huis

Afhaling bij UPS Acces Point of GLS Parcel Shop (afhankelijk van het land van bestemming)

 

 

Bestemming

Plaats van levering en kosten

Gratis verzending

Leveringstermijnen

ESPAÑA (Excepto Canarias, Ceuta y Melilla)Adres: 5,95 €Bestellingen meer dan 99 €

24/48 uren

UPS Acces point: 3,95 €
PORTUGAL (Excepto Azores y Madeira)Adres: 5,95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces point: 3,95 €
FRANCIA: Excepto Departamentos de UltramarAdres: 8,05 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 5.95 €
ITALIË: Behalve Livigno, Campione d'Italia y orilla italiana Lago luganoAdres: 6,95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 5.95 €
DUITSLAND: Behalve het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen.Adres: 7.95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 6,90 €
BELGIËAdres: 5,95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 3.95 €
HOLLANDAdres: 5,95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 3.95 €
LUXEMBURGAdres: 5,95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 3.95 €
OOSTENRIJKAdres: 7.95 €Bestellingen meer dan 99 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 6,90 €
FINLANDAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
IERLANDAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
ESTLANDAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
LETLANDAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
LITOUWENAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
MALTAAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
SLOWAKIJEAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €
ESLOVENIËAdres: 6.95 €Bestellingen meer dan 129 €

48/72 uren

UPS Acces Point: 8,95 €


 

Op speciale data zoals Kerstmis, Driekoningen, lange weekends of speciale promoties (Black Friday, Cyber Monday ....), is er geen garantie dat de levering op tijd zal gebeuren, wegens het volume van de goederen van de transportbedrijven. 
 

FESTINA behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de leveringstermijnen en het type verzending zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 

Er wordt in geen geval geleverd aan postbussen. 
 

ANNULERINGEN: Bestellingen die bevestigd en in voorbereiding zijn, kunnen niet worden geannuleerd.


De levering van het (de) product(en) wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip waarop de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde het (de) product(en) daadwerkelijk in bezit krijgt. In geval van levering van meerdere goederen die door de consument en gebruiker in dezelfde bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop hij of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste van de goederen daadwerkelijk in bezit krijgt. 
 

De geschatte leveringstermijn voor bestellingen wordt op de pagina vermeld of bedraagt in geen geval meer dan 30 dagen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling.  
 

Indien, bij wijze van uitzondering, de leveringsdatum niet kan worden nageleefd, zal de gebruiker van deze omstandigheid in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden om de aankoop voort te zetten door een nieuwe leveringsdatum vast te stellen, dan wel de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en het volledige bedrag van de betaalde prijs terug te krijgen. 
 

Indien de geadresseerde afwezig is op het ogenblik van de levering, zal een bericht worden achtergelaten zodat hij/zij de zending kan afhalen op de plaats en binnen de termijnen die zijn aangegeven. 
 

Na het verstrijken van de termijn zonder afhaling, zal de zending teruggestuurd worden naar FESTINA en zal de consument verantwoordelijk zijn voor het contact opnemen met de klantendienst voor een eventuele herverzending op kosten van de koper.

 

 


 

5.- VERANDERINGEN EN TERUGGAVEN. HERROEPINGSRECHT.  
 

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling, hebt u 14 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum de tijd om deze te retourneren.  
 

De koper heeft dus recht op de terugtrekking van uw aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, op voorwaarde dat u binnen deze termijn communiceert, rechtstreeks via het gebruikelijke contactmiddel dat op onze website is gepubliceerd of door het volgende formulier bij te voegen formulier 
 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn onder meer artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (oorbellen enz.), op voorwaarde dat ze uit hun oorspronkelijke verpakking zijn gehaald. Uitzonderingen worden ook gemaakt voor artikelen die op verzoek van de klant zijn gepersonaliseerd of gewijzigd. 
 

Manieren om te retourneren of te ruilen: 
 

De terugbetalingsprocedure bestaat uit de volgende fasen:De terugbetalingsprocedure bestaat uit de volgende fasen: 
 

Opstelling van de restitutieaanvraag

Om het retourproces te starten zijn er twee opties, afhankelijk van of u een geregistreerde klant bent of niet:  
 

Niet-geregistreerde klant: Indien een bestelling werd geplaatst zonder te registreren, moeten de volgende stappen worden gevolgd.  
 

Er moet toegang zijn tot het volgende “Geeft” en voer het e-mailadres en het bestelnummer in (voer het volledige nummer in, in letters en zonder spaties. Voorbeeld: POFEST_COM20000000).

Voer een wachtwoord in om uw e-mailadres te registreren en toegang te krijgen tot uw persoonlijke klantenruimte.

Eenmaal in de klantenruimte, ga naar: Mijn Account > Mijn Retourzendingen en volg de aangegeven stappen.


 

Geregistreerde klant: toegang tot de  Rekening > My Returns, en volg de aangegeven stappen. 


 

Keuze van de wijze van teruggave:


 

U kunt de teruggaveoptie kiezen die u het beste uitkomt:


 

Home collectie: Een UPS koerier zal de retourzending bij u thuis ophalen.

Levering in UPS Acces Point: Lever het pakket af bij het UPS Access Point van uw keuze.


 

Bevestiging van het verzoek om terugzending


 

Zodra de retouraanvraag is goedgekeurd, ontvangt de klant een bevestigingse-mail. Een retourlabel en afleveringsbewijs zullen bij deze e-mail worden gevoegd. (U kunt ook de retouretiket en de afleveringsbon van: Mijn rekening > Mijn terugkomst.)


 

De  retouretiket moet worden aangebracht op de bovenzijde van de doos waarin de retourzending moet worden gedaan, en de afleveringsbon  moet er in worden gestoken.


 

Kosten van terugkeer


 


 

Bestemming


 

Collectie bij

Home

Afhalen bij

UPS Toegangspunt

DUITSLAND: 

7.95 €

6,90 €

OOSTENRIJK:

7.95 €

6,90 €

BENELUX: 

5,95 €

3.95 €

SLOWAKIJE:

8,95 €

6,95 €

SLOVENIË:

8,95 €

6,95 €

SPANJE 

5,95 €

3.95 €

ESTONIA

8,95 €

6,95 €

FINLAND: 

8,95 €

6,95 €

FRANKRIJK: 

8,05 €

5.95 €

IERLAND: 

8,95 €

6,95 €

ITALIË: 

6,95 €

5.95 €

LETLAND:

8,95 €

6,95 €

LITOUWEN:

8,95 €

6,95 €

MALTA:

8,95 €

6,95 €

PORTUGAL: 

5,95 €

3.95 €


 

Leveringsvoorwaarden: 
 

Het product moet worden teruggestuurd naar perfecte voorwaarden, ongebruikt en in de originele verpakking, inclusief garantiebewijzen, etiketten en gebruiksaanwijzingen.  
 

Het is zeer belangrijk dat het product of de producten worden geretourneerd perfect verpakt. Indien de producten beschadigd zijn door een verkeerde verpakking, zal de terugzending niet worden aanvaard. 

Om ervoor te zorgen dat het product in perfecte staat bij ons aankomt, raden wij aan de doos waarin het product is aangekomen opnieuw te gebruiken. We raden ook aan om het te vullen met beschermend papier om stoten en krassen te voorkomen.


 

Gevolgen van terugtrekking: 
 

Het verzenden van de terug, naar ons magazijn is voor rekening van de klant.


Zodra de goederen in onze magazijnen zijn ontvangen en is geverifieerd dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, aanvaardt FESTINA de terugzending van het product en zal overgaan tot terugbetaling van het bedrag in overeenstemming met de gebruikte betalingsmethode. 
 

Indien de terugzending niet wordt aanvaard, zal het product zonder terugbetaling aan de klant worden teruggezonden. 
 

Als de betaling met een creditcard of paypal is gedaan, zal het bedrag op dezelfde creditcard- of paypalrekening worden bijgeschreven. 
 

Noot: De terugbetaling geschiedt binnen een maximumtermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst in ons magazijn van het omgeruilde of geretourneerde product.  
 

Niettegenstaande het voorgaande, kan FESTINA de terugbetaling inhouden totdat zij de goederen heeft ontvangen, of totdat de klant het bewijs heeft geleverd van de terugzending van de goederen, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst is vervuld 
 

Let op: als u met een creditcard hebt betaald, zal uw bank het terugbetaalde bedrag waarschijnlijk pas de volgende maand op uw saldo vermelden.  
 

CANDINO.COM geen zendingen met frankering worden aanvaard, als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website.

 

 

 

6.- BETALINGSMETHODEN

Het systeem zal automatisch de beschikbare betalingswijzen voor uw bestelling weergeven. Kijk hier voor details en beschikbaarheid van elk van de betaalmethoden die door ons systeem worden ondersteund:

 

Krediet- of debetkaart

Paypal


 

Krediet- of debetkaart 
 

Wij garanderen dat elke transactie die op CANDINO.COM wordt uitgevoerd 100% veilig is. Alle verrichtingen waarbij persoonlijke of bankgegevens worden doorgegeven, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving. FESTINA gebruikt een server gebaseerd op de standaard SSL (Secure Socked Layer) beveiligingstechnologie. Alle informatie die u ons toestuurt, reist gecodeerd over het netwerk. 
 

Uw kredietkaartgegevens worden evenmin in een gegevensbank opgeslagen, maar gaan rechtstreeks naar de POS (Point of Sale Terminal van de bank). 
 

In een poging om meer veiligheid te bieden voor kredietkaarthouders, hebben wij in onze betalingspoort het beveiligde betalingssysteem geïntegreerd, genaamd CES (Beveiligde elektronische handel). Op deze manier, als u een "beveiligde" kaarthouder bent altijd kunt u in onze winkel met een kaart betalen. 
 

In beide gevallen wordt u bij betaling met een kaart altijd om de volgende informatie gevraagd: het nummer van de kaart, de vervaldatum en een validatiecode die samenvalt met de laatste 3 cijfers van het cursief gedrukte nummer op de achterkant van uw kaart, waardoor u meer garanties krijgt over de veiligheid van de transactie. 
 

Indien u nog geen persoonlijk wachtwoord hebt ontvangen voor exclusief gebruik bij internetbetalingen, raden wij u aan uw financiële instelling te vragen uw kaarten te registreren bij de dienst voor beveiligde elektronische handel. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bank. 


 

Attentie: Creditcardfraude is een misdrijf en FESTINA zal juridische stappen ondernemen tegen iedereen die een frauduleuze transactie doet in onze online shop. 


 

Paypal

 

Met PayPal kunnen consumenten met e-mail veilig, gemakkelijk en kosteneffectief online betalingen verzenden. Het PayPal-netwerk bouwt voort op de bestaande financiële infrastructuur van bankrekeningen en creditcards om een wereldwijde real-time betaaloplossing te creëren. Paypal biedt een dienst die speciaal is ontworpen voor mensen die niet tevreden zijn met traditionele betalingsmechanismen. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Paypal

 

 


 

7.- GARANTIE

 

 

Producten gekocht in CANDINO.COM de overeenkomstige wettelijke garantie, vastgelegd in de vigerende wetgeving, genieten: 
 

Voorbeeld: In de EU, van de Wettelijke garantie minimum van TWEE (2) jaar, zoals vastgesteld bij Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999. Dit is een minimumgarantieperiode, maar nationale wetten kunnen meer bescherming bieden (voorbeeld: Spanje, waar de garantieperiode DRIE (3) jaar bedraagt vanaf de datum van aankoop van het product). 
 

Bovendien profiteren de klanten van CANDINO.COM van de Internationale handelsgarantie De commerciële garantie is van toepassing in de mate dat zij de voorwaarden van de toepasselijke wettelijke garantie verbetert en/of het gebrek daaraan compenseert.

 

De handelsgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie en andere rechten die als koper en/of consument zijn vastgelegd in de wetgeving die van kracht is in het land van aankoop (bijvoorbeeld, in Spanje, het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten). 
 

Om de Wettelijke garantie, het is van essentieel belang om een ontvangstbewijs of factuur voor te leggen voor elke claim of aanvraag voor omruiling en/of terugbetaling. 
 

Om de  Wettelijke garantie  Bovendien moet het door de fabrikant afgestempelde internationale garantiecertificaat worden overgelegd.

 

Defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik, gebruik of behandeling van het materiaal of slijtage door normaal gebruik vallen niet onder de garantie. 
 

Elke aantasting van de functionaliteit van de goederen als gevolg van ontwerpbeperkingen van de goederen is eveneens uitgesloten van de dekking van deze garantie. 
 

Elke reparatie, creditering of vervanging zal worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 3 maanden. In het geval dat het voor onze dienst-na-verkoop technisch onmogelijk is om vast te stellen of een defect of storing te wijten is aan fabricage of onjuist gebruik, zal het artikel naar de fabrikant worden gestuurd, zodat diens Technische Assistentie Dienst (TAS) de oorzaak van de verslechtering kan vaststellen en kan bepalen of deze al dan niet onder de garantie valt. 
 

Attentie: Indien u bij ontvangst van de bestelling, voordat het product in gebruik is genomen, een gebrek of fout constateert in hetgeen u hebt ontvangen, dient u contact met ons op te nemen via de Afdeling Klantenservice. Wij zullen u vragen om een foto van het defect en wij zullen ervoor zorgen dat het product wordt opgehaald en, zodra wij het hebben ontvangen, zullen wij het onmiddellijk omruilen of vervangen of, als dit niet mogelijk is, uw geld teruggeven. 
 

Voor elke reparatiedienst, niet gedekt door garantie, zal worden afgegeven een budget De reparatiekosten worden opgesteld door de officiële TAS van elk merk, met vermelding van het bedrag van de reparatie, die vooraf moet worden goedgekeurd. Evenzo zal elke wijziging vooraf ter bevestiging worden meegedeeld. 
 

Attentie: De verzending naar het reparatiecentrum is voor rekening van de klant, op voorwaarde dat wordt nagegaan of het product onder de garantie valt. De retourzending is gratis als het product onder de garantie valt. De retourzending is ook gratis als de reparatie niet onder de garantie valt en u besluit de reparatie-indicatie niet te accepteren.


 

7.- PRIJZEN

 

 

De prijzen van de Producten zijn in euro. Behoudens andersluidende vermelding omvatten de vermelde prijzen niet de voorbereidings- en verzendingskosten, die vóór de bevestiging van de bestelling door de Klant naar behoren zullen worden gespecificeerd.

 

FESTINA behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar Producten te wijzigen. In elk geval zijn de prijsvoorwaarden van toepassing die gelden op de datum van validering van de bestelling door de Klant. 
 

De op CANDINO.COM vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden herzien en gewijzigd indien de omstandigheden dit vereisen. 
 

Producten in de aanbieding of promotie 
 

Alle producten die CANDINO.COM tegen een speciale prijs aanbiedt, worden op de website weergegeven met de volgende informatie: aanbiedingsprijs, normale prijs, kortingspercentage en einddatum van de aanbieding of promotie. Deze aanbiedingen blijven geldig tot de aangegeven datum, met uitzondering van het einde van de voorraad, in welk geval het product automatisch van de website zal verdwijnen. 
 

De aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen, pakketten, kortingen of speciale acties die van kracht zijn. De aanbieding met de hoogste korting is altijd van toepassing. 
 

Elk pakket of assortiment wordt beschouwd als een speciale promotie en is niet onderworpen aan een andere korting.

 

 

 

8.- INTELLECTUELE EIGENDOM en INDUSTRIËLE EIGENDOM


 

Intellectuele eigendom van de inhoud van de website  
 

Tll intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van deze website, zoals tekst, grafieken, foto's, logo's, iconen, beelden, grafisch ontwerp, broncode, applicaties, video, audio, etc., zijn het exclusieve eigendom van FESTINA, die het exclusieve recht heeft om deze te exploiteren. 
 

Elk gebruik dat het kopiëren, reproduceren, distribueren, transformeren, openbaar maken of enige andere soortgelijke actie inhoudt, van de gehele of een gedeelte van de inhoud van de website, alsmede van deze website, is uitsluitend voorbehouden aan FESTINA, zodat geen enkele gebruiker deze acties mag uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FESTINA. 
 

De gebruiker zal geen oneigenlijk gebruik maken van de website door opzettelijk virussen of ander materiaal dat schadelijk of schadelijk kan zijn, te introduceren. De gebruiker zal niet trachten ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot deze website, de server waarop deze wordt gehost of enige server of database met betrekking tot deze website. 
 

In geval van niet-naleving van deze clausule door de gebruiker, is FESTINA verplicht de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen, aangezien deze niet-naleving kan leiden tot het plegen van inbreuken zoals omschreven in de toepasselijke regelgeving.


 

Industriële eigendom van handelsmerken en onderscheidende tekens  
 

Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidingstekens van welke aard dan ook die op deze website voorkomen, zijn wettelijk beschermd en FESTINA is ofwel de eigenaar ofwel de rechtmatige houder van deze rechten.

 


9.- VERANTWOORDELIJKHEID


 

FESTINA is verantwoordelijk voor de nakoming van haar eigen wettelijke en contractuele verplichtingen, voortvloeiend uit de uitvoering van deze voorwaarden. Daar staat tegenover dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de nakoming van zijn eigen verplichtingen onder dezelfde voorwaarden. 
 

Voor zover FESTINA schade lijdt door het handelen en/of nalaten van derden in verband met deze voorwaarden, behoudt FESTINA zich het recht voor om passende maatregelen tegen hen te nemen. 
 

FESTINA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van een van haar verplichtingen indien een dergelijke tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten haar redelijke controle. 
 

Gebeurtenissen buiten FESTINA's redelijke controle omvatten (de volgende lijst is niet uitputtend):


 

a. Stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties.

b. Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische dreiging of aanslag, oorlog (verklaard of niet verklaard) of dreiging met of voorbereiding op oorlog.

c. IBrand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, grondverzakking, epidemie, of enige andere natuurramp.

d. Onvermogen om gebruik te maken van treinen, schepen, vliegtuigen, motorvoertuigen of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.

e. Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

f. Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering of overheidsinstantie. 
g. Elke inbreuk op de veiligheid (virussen, computeraanvallen, enz.) die de dienst of de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengt.

h. Technische en operationele redenen die het noodzakelijk maken de dienst tijdelijk op te schorten of te annuleren.


 

Ingeval een van de oorzaken die aanleiding geven tot een situatie van overmacht zich voordoet, zal een termijnverlenging van de termijn voor de nakoming van de verplichtingen met dezelfde duur als de duur van de overmachtsituatie beschikbaar zijn.


 

Technische aspecten


FESTINA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische problemen of storingen in computerapparatuur die niet aan ons bedrijf zijn toe te schrijven en die zich voordoen tijdens de verbinding met het Internet, alsmede voor schade die door derden kan worden veroorzaakt door illegale inmenging buiten de macht van FESTINA.


Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door ons verstrekte informatie wanneer deze afkomstig is van externe bronnen. 
 

Verbinding met de website is op eigen risico van de gebruiker. FESTINA wijst elke aansprakelijkheid in verband met de verbinding met het Internet en het telecommunicatienetwerk in het algemeen af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop geïnstalleerde of opgeslagen toepassingen en gegevens, en dient de nodige maatregelen te treffen voor de verdediging en bescherming daarvan. 
 

In de computersystemen van FESTINA worden de computerbestanden met betrekking tot de bestellingen, de daarmee verband houdende elektronische communicatie en de facturering opgeslagen, die als bewijsmiddel voor de realiteit en de inhoud ervan dienen, overeenkomstig het bepaalde in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, en andere toepasselijke regelgeving.

 


Inhoud van de website en links


FESTINA. is niet verantwoordelijk voor het misbruik van de inhoud van haar website, die de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de persoon die zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van deze inhoud. 
 

Evenmin aanvaardt zij enige verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die via links of zoekmachines vanaf de website www. CANDINO.COM toegankelijk zijn.Uitwisseling of verspreiding van informatie


FESTINA wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de uitwisseling van informatie tussen gebruikers via haar website. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik dat minderjarigen ervan kunnen maken in het geval dat de inhoud waartoe toegang wordt verkregen, de gevoeligheden van minderjarigen kan kwetsen. 

Bijwerking en wijziging van de website


FESTINA behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website en de configuratie of presentatie ervan te allen tijde bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen.


 

Typografische fouten

 

FESTINA is niet verantwoordelijk voor typografische fouten in prijzen, promoties, aanbiedingen, promotionele cadeaubonnen of promotionele voorwaarden in het algemeen.  
 

Indien zich op enig moment een dergelijke fout voordoet, die te allen tijde buiten de macht van FESTINA ligt, zal deze onmiddellijk worden gecorrigeerd. 
 

Indien er een tikfout is in een van de getoonde prijzen of promoties en een klant een aankoopbeslissing heeft genomen op basis van een dergelijke fout, zullen wij de klant op de hoogte brengen van deze fout en heeft de klant het recht om de aankoop te annuleren zonder enige kosten van zijn kant.


 

10.- PRIVACY  
 

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeert FESTINA haar klanten dat alle verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, dat wordt aangelegd en bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van FESTINA LOTUS SA als de verantwoordelijke voor het bestand. 
 

De toegang tot de pagina's waar de klanten van FESTINA hun persoonsgegevens raadplegen, bijkomende informatie vragen of een van de aangeboden producten kopen, gebeurt steeds via een beveiligde lijn. 
 

FESTINA garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens. Aldus verbindt zij zich ertoe haar geheimhoudingsplicht met betrekking tot persoonsgegevens na te komen, deze te beschermen en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen.  
 

Belanghebbenden kunnen hun recht van toegang, rectificatie, uitwissing, portabiliteit, beperking van en verzet tegen de verwerking of elk ander door de toepasselijke regelgeving erkend recht uitoefenen door hun identiteit te bewijzen door middel van een verzoek onder vermelding van de referentie "Bescherming van persoonsgegevens", gericht aan:


 

Post:

C/Velazquez nº 150 3º 1ª 28002 (Madrid) 


 

Elektronische communicatie:

https://www.corporate-line.com/dataprotect-grupofestina


 

Functionaris voor gegevensbescherming: 

dpo@festina.com


 

Indien u van mening bent dat het bedrijf uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft verwerkt of dat u geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

 

Zie onze privacybeleid y nuestra cookiebeleid.


 

11.- ALGEMEEN

Gedeeltelijke invaliditeit 
 

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een voorschrift of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en toepassingsgebied.

 

Ontbreken van ontheffing

 

Indien een van beide partijen een bepaling van deze voorwaarden niet permanent of tijdelijk afdwingt, mag dit in geen geval worden beschouwd als een verklaring van afstand van een van haar rechten onder deze voorwaarden. 


 

Wijzigingen 
 

FESTINA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van deze Voorwaarden zal op de Website worden gepubliceerd.

De versie van de Algemene Voorwaarden die op de Site beschikbaar is op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, heeft voorrang op elke andere versie van de Algemene Voorwaarden voor het regelen van de bestelling.

Integriteit 

Deze voorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Klant wordt overgemaakt, vormen een contractueel geheel en vormen de totaliteit van de contractuele betrekkingen die tussen de partijen tot stand komen.

 

 

 

11.- JURISDICTIE en TOEPASSELIJK RECHT.


 

Wetgeving en jurisdictie 
 

Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de geldende Spaanse wetgeving, onverminderd andere dwingende regels die van preferentiële toepassing kunnen zijn.


 

In geval van conflict zijn de hoven en rechtbanken waarin het Spaanse rechtsstelsel op een bepaald moment voorziet, bevoegd, in voorkomend geval, objectief, functioneel en territoriaal.


 

Online platform voor geschillenbeslechting

 

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea, wordt voor de alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van consumentenzaken op EU-niveau, (Online beslechting van consumentengeschillen overeenkomstig art. 14, lid 1, van EU-verordening 524/2013), FESTINA kondigt aan dat zij lid is van het platform voor onlinegeschillenbeslechting dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/